Кое е най-важно за Вас в един хотел?

Брой гласували:
92

Първо гласуване:
Събота, 17 Септември 2011 09:39

Последно гласуване:
Събота, 18 Юни 2022 22:42

Кое е най-важно за Вас в един хотел?

Hits Percent Graph
Друго
37 40.2%
Обслужването
26 28.3%
Стаите
20 21.7%
Местоположението
5 5.4%
Услугите
2 2.2%
Заведенията
2 2.2%
Брой на звездите
0 0%
Вие сте тук: Кое е най-важно за Вас в един хотел?