Буйновско ждрело

Буйновско ждрело

There are no translations available.

Buynovsko

Буйновско ждрело е разположено успоредно на Триградското. Със своята красота и величие, то не отстъпва на своя съсед. През Буйновско ждрело минава река Кричим, която образува живописни вирове и водопади. От двете страни са надвесени няколкостотин метрови скали, които на места се приближават само на няколко метра. Най-тясната част от Буйновско ждрело се нарича Вълчи скок. В горната му част се намира дългата около 6500 метра Ягодинска пещера. Тя е благоустроена и вътре могат да се видят всички пещерни образувания като най-голям интерес предизвикват изключително красивите пещерни перли, за образуването на които са необходими стотици хиляди години. Преди 6000 години в Ягодинска пещера са живели хора и за това свидетелстват откритите оръдия на труда и фрагменти от керамични съдове.

You are here: Rhodopian mountain Bujnovsko Gorge