Национална Астрономическа Обсерватория – Рожен

Национална Астрономическа Обсерватория – Рожен

There are no translations available.


НАО-Рожен е разположен в Родопите на връх Рожен (надморска височина 1750 метра) на около 25 км от град Смолян. Рожен е двуметров рефлектор с оптическа система Ричи-Кретиен-Куде, произведен от германското предприятие Карл-Цайс, Йена. Този телескоп все още е най-голям в югоизточна Европа. Вторият телескоп на НАО-Рожен е фотометричен телескоп, 60 см, система Касагрен. Той е снабден с UBV едноканален фотометър, контролиран от компютър. Третият телескоп на НАО-Рожен е 50/70 см Шмид телескоп за наблюдение на широко поле.

You are here: Town of Smolyan National Astronomical Observatory